April 3, 2019

06.04.2019.

TCP Ceste i cestovni objekti i Grafičke komunikacije u prometu – predavanja u 16 sati Matematika – predavanja u 17 sati VMV Matematika za III godinu […]
March 18, 2019

23.03.2019.

ZA SVE POLAZNIKE KOJI IMAJU NAVEDENE PREDMETE U INDEKSU! RAČUNALSTVO (INFORMATIKA) – predavanje i ispit u 16 sati ETIKA – ispiti od 16 sati MATEMATIKA VMV […]
March 12, 2019

16.03.2019.

VMV I TCP – U UČIONICI KRAJ UREDA -Engleski jezik predavanja u 16 sati (SVE GODINE)
March 6, 2019

9.3.2019.

VMV I TCP Propisi u cestovnom prometu – predavanja i ispit u 16 sati Fizika – ispit u 17,30 sati Hrvoje Baričević – ispiti u 17,30 […]