Dobrodošli na stranice
Učilišta ITINERIS, Buzet

Učilište Itineris javna je ustanova za trajnu naobrazbu odraslih u prometnoj, ekonomskoj i građevinskoj struci sa sjedištem u Buzetu.

BITI KVALITETAN
I USPJEŠAN

~ misija Učilišta

Svrha djelovanja Pučkog otvorenog učilišta Itineris odnosi se na pružanje visoke kvalitete obrazovanja kroz različite obrazovne programe i sadržaje primjenom suvremenih didaktičkih pomagala, obnovljene i klimatizirane učionice, stručnog kadra te nadasve ljubazan i korektan odnos s rukovodećim i nastavnim kadrom.

Poboljšanje kvalitete života najšire populacije prilagođavanjem realnom vremenu, samo je jedan od ciljeva postojanja Pučkog otvorenog učilišta Itineris.

Polaznicima se želi omogućiti stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija, osposobiti ih za konkurentno i kompetitivno sudjelovanje na tržištu rada, tj. omogućiti im da se uključe u društvene i gospodarske segmente kao odgovorni i osviješteni pojedinci.

Obrazovanje odraslih, stjecanje SSS, prekvalifikacije, doškolovanje, osposobljavanje te usavršavanje samo su neke od usluga koje nudi Pučko otvorenu učilište Itineris.

Učilište Itineris djeluje od
2000 .
godine
sukladno rješenju nadležnog
Ministarstva prosvjete i športa RH
Klasa: UP/I-602-07/00-01/83

Afirmaciju i kvalitetu naobrazbe u ovom Učilištu jamči više od 3000 polaznika osposobljenih ili usavršenih od strane tridesetak nastavnika i suradnika, koji su stekli bogato znanje i iskustvo u radnim drugim školama ili uspješnim privatnim tvrtkama.

~ Pučko otvoreno učilište Itineris, Buzet

VERIFICIRANI PROGRAMI

za stjecanje srednje stručne spreme, doškolovanje, prekvalifikaciju te osposobljavanje i usavršavanje u slijedećim područjima obrazovanja:

Ekonomija

Programi za stjecanje srednje stručne spreme te program usavršavanja.

Graditeljstvo

Programi za stjecanje srednje stručne spreme, pomoćnih zvanja te programi osposobljavanja.

Promet i Logistika

Programi za stjecanje srednje stručne spreme te programi usavršavanja i osposobljavanja.

Programi obrazovanja su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) te se upisuju u e-Radnu knjižicu.

Oblik izvođenja programa je konzultativno-instruktivni, što obuhvaća:

uvođenje polaznika u obrazovni rad,

predavanja,

vježbe,

praktičnu nastavu,

instrukcije za samostalni rad,

te skupne i pojedinačne konzultacije i ispiti.

Imate pitanje vezano neki od programa ili upise?

Scroll to Top