Promet i Logistika

Srednja stručna sprema:

 • Tehničar cestovnog prometa
 • Vozač motornog vozila
Uvjeti za upis:
 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina života (za upis u I. razred)
 • završen jedan ili više razreda srednje škole (za upis u program doškolovanja)
 • završena srednja škola (za upis u program prekvalifikacije)
Dokumentacija:
 • vozačka dozvola C kategorije ili vozačka dozvola B kategorije
 • liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije (za upis u program Vozač motornog vozila)
 • rodni list
 • domovnica
 • 2 fotografije
 • završna svjedodžba osnovne škole (za upis u I. razred)
 • svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole (za upis u program doškolovanja)
 • završnu svjedodžbu srednje škole (za upis u program prekvalifikacije)

Primjer završnog rada

Usavršavanje:

 • Instruktor vožnje: A, B, C i C+E kategorije
Uvjeti za upis u program Instruktor vožnje B kategorije:
 • završena srednja prometna škola
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i najmanje 24 godine starosti
 • liječničko uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje poslova instruktora vožnje
Uvjeti za upis u program Instruktor vožnje A, C i C+E kategorije:
 • završen program usavršavanja za Instruktora vožnje B kategorije
 • vozačka dozvola određene kategorije
 • liječničko uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje poslova instruktora vožnje određene kategorije
Dokumentacija:
 • rodni list
 • domovnica
 • 2 fotografije
 • završna svjedodžba srednje škole
 • preslika vozačke dozvole i osobne iskaznice

Osposobljavanje:

 • Vozač motornih vozila za prijevoz opasnih tvari ADR
 • COD 95
 • Vozač auto-taksi (Poznavanje grada Opatije)

Mogućnosti plaćanja: