06.04.2019.

TCP Ceste i cestovni objekti i Grafičke komunikacije u prometu – predavanja u 16 sati Matematika – predavanja u 17 sati VMV Matematika za III godinu – predavanja u 16 sati Matematika za I i II godinu – ispiti u […]

23.03.2019.

ZA SVE POLAZNIKE KOJI IMAJU NAVEDENE PREDMETE U INDEKSU! RAČUNALSTVO (INFORMATIKA) – predavanje i ispit u 16 sati ETIKA – ispiti od 16 sati MATEMATIKA VMV I-II god. – ispit u 17 sati MATEMATIKA VMV III god. – predavanja u […]

9.3.2019.

VMV I TCP Propisi u cestovnom prometu – predavanja i ispit u 16 sati Fizika – ispit u 17,30 sati Hrvoje Baričević – ispiti u 17,30 sati (kome je što ostalo) PRODAVAČI Matematika ispit u 17,30 sati ETIKA (za sve […]