15.02.2020. – SUBOTA – U UČIONICI KRAJ UREDA

VMV I TCP

  • FIZIKA predavanja u 16 sati
  • PRVA POMOĆ U CESTOVNOM PROMETU predavanja + ispit u 17 sati

 

VMV

  • MATEMATIKA I god. predavanja u 17 sati
  • MATEMATIKA II god. predavanja u 18 sati