27.04.2019.
April 24, 2019
25.05.2019.
May 22, 2019

TCP

  • CESTOVNE GRAĐEVINE ispit u 16 sati
  • HRVATSKI JEZIK ispit u 17 sati

PRODAVAČI

  • PRODAJNO POSLOVANJE predavanje u 16 sati
  • HRVATSKI JEZIK ispit u 17 sati

VMV

  • HRVATSKI JEZIK ispit u 16 sati
  • Predmeti kod prof.Hrvoja Baričevića – ispiti kome je šta ostalo