06.04.2019.

TCP

  • Ceste i cestovni objekti i Grafičke komunikacije u prometu – predavanja u 16 sati
  • Matematika – predavanja u 17 sati

VMV

  • Matematika za III godinu – predavanja u 16 sati
  • Matematika za I i II godinu – ispiti u 16 sati
  • Ispiti kod prof.Hrvoja Baričevića u 17 sati (kome je ostao neki predmet)