23.03.2019.
March 18, 2019
13.4.2019. – U UČIONICI KRAJ UREDA
April 8, 2019

TCP

  • Ceste i cestovni objekti i Grafičke komunikacije u prometu – predavanja u 16 sati
  • Matematika – predavanja u 17 sati

VMV

  • Matematika za III godinu – predavanja u 16 sati
  • Matematika za I i II godinu – ispiti u 16 sati
  • Ispiti kod prof.Hrvoja Baričevića u 17 sati (kome je ostao neki predmet)