23.03.2019.

ZA SVE POLAZNIKE KOJI IMAJU NAVEDENE PREDMETE U INDEKSU!

  • RAČUNALSTVO (INFORMATIKA) – predavanje i ispit u 16 sati
  • ETIKA – ispiti od 16 sati
  • MATEMATIKA VMV I-II god. – ispit u 17 sati
  • MATEMATIKA VMV III god. – predavanja u 17 sati
  • MATEMATIKA TCP – predavanja u 18 sati