SUBOTA 17.02.2018.

TCP

  • PSIHOLOGIJA RADA i KOMUNIKOLOGIJA predavanja u 17 sati

VMV

  • Predmeti prof.Hrvoja Baričevića – ispiti u 17 sati (kome je što ostalo)
  • PROMETNA KULTURA ispit u 18 sati

SVI

  • ETIKA predavanja za I – II godinu u 16 sati
  • POVIJEST i GEOGRAFIJA ispiti u 17 sati

KOMERCIJALISTI

  • RAČUNOVODSTVO predavanje u 16 sati