25.05.2019.
May 22, 2019
8.6.2019.
June 5, 2019

PRODAVAČI

  • EKOLOGIJA ispit u 16,30 sati
  • PRODAJNO POSLOVANJE ispit u 17 sati

 

TCP

  • MATEMATIKA ispit u 16 sati
  • EKOLOGIJA ispit u 17 sati

 

  • FIZIKA I MATEMATIKA ispiti ako je kome ostalo za položit u 16 sati