01.06.2019. – U ŠKOLI

PRODAVAČI

  • EKOLOGIJA ispit u 16,30 sati
  • PRODAJNO POSLOVANJE ispit u 17 sati

 

TCP

  • MATEMATIKA ispit u 16 sati
  • EKOLOGIJA ispit u 17 sati

 

  • FIZIKA I MATEMATIKA ispiti ako je kome ostalo za položit u 16 sati