11.05.2019. U ŠKOLI
May 9, 2019
01.06.2019. – U ŠKOLI
May 30, 2019

TCP

  • PSIHOLOGIJA RADA I KOMUNIKOLOGIJA predavanja u 16 sati
  • EKOLOGIJA U PROMETU – predavanja u 17 sati
  • POVIJEST – predavanja u 18 sati

PRODAVAČI

  • POSLOVANJE PRODAVAONICE, NABAVNO POSLOVANJE I POZNAVANJE ROBE – predavanje u 16 sati
  • EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ – predavanje u 17 sati

 

ISPITI U 16 SATI:

  • GEOGRAFIJA
  • PROMETNA KULTURA