11.05.2019. U ŠKOLI

TCP

  • CESTOVNE GRAĐEVINE ispit u 16 sati
  • HRVATSKI JEZIK ispit u 17 sati

PRODAVAČI

  • PRODAJNO POSLOVANJE predavanje u 16 sati
  • HRVATSKI JEZIK ispit u 17 sati

VMV

  • HRVATSKI JEZIK ispit u 16 sati
  • Predmeti kod prof.Hrvoja Baričevića – ispiti kome je šta ostalo